Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2011

Δυο δρόμους έχει η ζωή... μα συ το νου στη ΝΙΚΕ!..